ⅈ Разкриване Gamblingngo.com печели приходи чрез партньорски партньорства с различни хазартни оператори. Ако се регистрирате или направите покупка чрез една от нашите партньорски връзки, може да получим комисионна без допълнителни разходи за вас. Този модел на партньорско финансиране ни позволява да предоставяме ценно съдържание и ресурси на нашите читатели, като същевременно генерираме приходи в подкрепа на нашите операции.
Търсене
Затворете това поле за търсене.

Условия за ползване

(20 август 2020 г.)

Уебсайтът GamblingNGo, разположен на адрес https://gamblingngo.com, е произведение, защитено с авторски права, принадлежащо на GamblingNGo. Някои функции на Сайта могат да бъдат обект на допълнителни указания, условия или правила, които ще бъдат публикувани на Сайта във връзка с такива функции.

Всички такива допълнителни условия, указания и правила са включени чрез позоваване в тези Условия.

Тези Условия за използване описват правно обвързващите условия и правила, които контролират използването на сайта Ви. ЧРЕЗ ВЛИЗАНЕ В САЙТА, ​​СЪОТВЕТСТВАТЕ ТЕЗИТЕ УСЛОВИЯ и заявявате, че имате правомощията и капацитета да влезете в тези Условия. ТРЯБВА ДА БЪДАТ НАЙ-МАКСИМА 18 ГОДИНИ ЗА ДОСТЪП ДО САЙТА. АКО НЕ СЕ СЪГЛАСИТЕ С ВСИЧКИТЕ РАЗПОРЕДБИ НА ТЕЗИ УСЛОВИЯ, НЕ ВЛИЗАЙТЕ В И / ИЛИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ САЙТА.

Тези условия изискват използването на арбитраж Раздел 10.2 на индивидуална основа за разрешаване на спорове, а също и ограничаване на средствата за защита, които са на разположение на вас в случай на спор.

Достъп до сайта

При спазване на настоящите условия. Фирмата ви предоставя непрехвърлим, неизключителен, отменяем, ограничен лиценз за достъп до Сайта единствено за ваша лична, нетърговска употреба.

Определени ограничения. Правата, одобрени за вас в настоящите Условия, са предмет на следните ограничения: (а) няма да продавате, давате под наем, давате под наем, прехвърляте, възлагате, разпространявате, хоствате или експлоатирате по друг начин Сайта; (б) нямате право да променяте, да правите производни произведения на, да разглобявате, да компилирате обратно или да проектирате обратно каквато и да е част от сайта; (в) нямате достъп до Сайта, за да създадете подобен или конкурентен уебсайт; и (г) с изключение на изрично посоченото тук, никоя част от сайта не може да бъде копирана, възпроизвеждана, разпространявана, преиздавана, изтегляна, показвана, публикувана или предавана под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, освен ако не е посочено друго, всяко бъдещо издание, актуализация или друго допълнение към функционалността на сайта ще бъде предмет на настоящите условия. Всички бележки за авторски права и други права на собственост на Сайта трябва да се запазят върху всички копия от тях.

Компанията си запазва правото да промени, преустанови или прекрати Сайта със или без да Ви уведоми. Вие одобрихте, че Компанията няма да носи отговорност пред вас или трета страна за каквато и да е промяна, прекъсване или прекратяване на Сайта или която и да е част.

Без поддръжка или поддръжка. Вие се съгласявате, че Компанията няма да има задължение да ви предоставя поддръжка във връзка със Сайта.

С изключение на всяко потребителско съдържание, което можете да предоставите, вие сте наясно, че всички права на интелектуална собственост, включително авторски права, патенти, търговски марки и търговски тайни, в Сайта и неговото съдържание са собственост на компания или доставчици на компанията. Имайте предвид, че настоящите Условия и достъпът до Сайта не Ви дават никакви права, право на собственост или интерес към или каквито и да е права на интелектуална собственост, с изключение на правата за ограничен достъп, изразени в Раздел 2.1. Компанията и нейните доставчици си запазват всички права, които не са предоставени в настоящите условия.

Потребителско съдържание

Потребителско съдържание. „Потребителско съдържание“ означава всякаква информация и съдържание, които потребителят предоставя на сайта. Вие носите изключителна отговорност за вашето Потребителско съдържание. Вие носите всички рискове, свързани с използването на вашето Потребителско съдържание. С настоящото удостоверявате, че Вашето потребителско съдържание не нарушава нашата Политика за приемливо използване. Не можете да представяте или да внушавате на други, че Вашето Потребителско съдържание е предоставено по някакъв начин, спонсорирано или одобрено от Компанията. Тъй като единствено вие сте отговорни за вашето потребителско съдържание, можете да се изложите на отговорност. Компанията не е задължена да архивира всяко Потребителско съдържание, което публикувате; също така вашето Потребителско съдържание може да бъде изтрито по всяко време, без предварително да ви уведоми. Вие сте единствено отговорни за създаването на собствени резервни копия на вашето потребителско съдържание, ако желаете.

С настоящото предоставяте на Компанията необратим, неизключителен, безплатен и напълно платен, световен лиценз за възпроизвеждане, разпространение, публично показване и изпълнение, подготовка на производни произведения на, включване в други произведения и използване по друг начин на Вашето потребителско съдържание и да предоставяте подлицензии на горепосочените права, единствено за целите на включването на Вашето Потребителско съдържание в Сайта. С това необратимо се отказвате от всякакви искове и твърдения за морални права или приписване по отношение на вашето Потребителско съдържание.

Приемлива политика за използване. Следните термини съставляват нашата „Политика за допустимо използване“:
Вие се съгласявате да не използвате Сайта за събиране, качване, предаване, показване или разпространение на потребителско съдържание (i), което нарушава всяко право на трета страна или което и да е интелектуална собственост или собственост; (ii) което е противозаконно, тормозливо, обидно, измъчващо, заплашително, вредно, инвазивно за неприкосновеността на личния живот, вулгарно, клеветническо, лъжливо, умишлено заблуждаващо, търговско либерално, порнографско, нецензурно, явно обидно, насърчава расизма, фанатизма, омразата или физическото вреда от всякакъв вид срещу всяка група или индивид; (iii) което е вредно за непълнолетни по някакъв начин; или (iv) което нарушава който и да е закон, регламент или задължения или ограничения, наложени от трета страна.

В допълнение, вие се съгласявате да не: (i) качвате, предавате или разпространявате до или през Сайта всеки софтуер, предназначен да повреди или промени компютърна система или данни; (ii) да изпращате чрез Сайта непоискана или непозволена реклама, рекламни материали, нежелана поща, спам, верижни писма, пирамидални схеми или всяка друга форма на дублиращи се или непоискани съобщения; (iii) използвайте Сайта за събиране, събиране, събиране или събиране на информация или данни относно други потребители без тяхното съгласие; (iv) да се намесва, прекъсва или създава ненужна тежест за сървъри или мрежи, свързани към Сайта, или нарушава разпоредбите, политиките или процедурите на такива мрежи; (v) опит за получаване на неоторизиран достъп до Сайта, независимо дали чрез извличане на парола или други средства; (vi) да тормозите или да пречите на използването и ползването на Сайта от други потребители; или (vi) използване на софтуер или автоматизирани агенти или скриптове за създаване на множество акаунти на Сайта или за генериране на автоматизирани търсения, заявки или заявки към Сайта.

Ние си запазваме правото да преглеждаме всяко Потребителско съдържание и да разследваме и / или предприемаме подходящи действия срещу вас по наше собствено усмотрение, ако нарушавате Политиката за приемливо използване или друга разпоредба на тези Условия или по друг начин създавате отговорност за нас или всяко друго лице. Такива действия могат да включват премахване или промяна на вашето Потребителско съдържание, прекратяване на акаунта ви в съответствие с раздел 8 и / или докладване на органите на реда.

Ако предоставите на Компанията някакви отзиви или предложения относно Сайта, с това Вие прехвърляте на Компанията всички права върху такава Обратна връзка и се съгласявате, че Компанията ще има право да използва и използва напълно тази Обратна връзка и свързаната с нея информация по какъвто и да е начин, който смята за подходящ. Компанията ще третира всякакви отзиви, които предоставяте на Компанията, като неповерителни и непатентовани.

Вие се съгласявате да обезщетите и задържите Компанията и нейните служители, служители и агенти безвредни, включително разходи и адвокатски хонорари, от всяко искане или искане, направено от трета страна поради или произтичащо от (а) използването от Вас на сайта, ( б) вашето нарушение на настоящите условия, (в) вашето нарушение на приложимите закони или разпоредби или (г) вашето потребителско съдържание. Компанията си запазва правото да поеме изключителната защита и контрол върху всеки въпрос, за който се изисква да ни обезщетите, и вие се съгласявате да си сътрудничите с нашата защита на тези искове. Вие се съгласявате да не уреждате какъвто и да е въпрос без предварителното писмено съгласие на Дружеството. Компанията ще положи разумни усилия, за да ви уведоми за всяко такова искане, действие или процедура, след като узнае за това.

Връзки и реклами на трети страни; Други потребители

Връзки и реклами на трети страни. Сайтът може да съдържа връзки към уебсайтове и услуги на трети страни и / или да показва реклами за трети страни. Такива връзки и реклами на трети страни не са под контрола на компанията и компанията не носи отговорност за връзки и реклами на трети страни. Компанията предоставя достъп до тези връзки и реклами на трети страни само като удобство за вас и не преглежда, одобрява, наблюдава, одобрява, гарантира или прави каквито и да било изявления по отношение на връзки и реклами на трети страни. Вие използвате всички връзки и реклами на трети страни на свой собствен риск и трябва да прилагате подходящо ниво на предпазливост и дискретност при това. Когато кликнете върху някоя от връзките и рекламите на трети страни, се прилагат условията и правилата на приложимите трети страни, включително практиките за поверителност и събиране на данни на третата страна.

Други потребители. Всеки потребител на сайта е единствено отговорен за всяко свое собствено потребителско съдържание. Тъй като ние не контролираме Потребителско съдържание, вие признавате и се съгласявате, че не носим отговорност за каквото и да е Потребителско съдържание, независимо дали е предоставено от вас или от други. Вие се съгласявате, че Компанията не носи отговорност за загуби или щети, възникнали в резултат на подобни взаимодействия. Ако има спор между вас и който и да е потребител на сайта, ние не сме задължени да участваме.

С това освобождавате и освобождавате завинаги Компанията и нашите служители, служители, агенти, наследници и възложители от, и с това се отказвате и отказвате от всеки минал, настоящ и бъдещ спор, иск, противоречие, искане, право, задължение, отговорност, действие и причина за действие от всякакъв вид и естество, които са възникнали или възникват пряко или непряко от или които са свързани пряко или косвено със Сайта. Ако сте жител на Калифорния, с това се отказвате от Калифорнийския граждански кодекс, член 1542 във връзка с гореизложеното, който гласи: „общото освобождаване не се разпростира върху вземания, за които кредиторът не знае или не подозира, че съществуват в негова или нейната полза в време на изпълнението на освобождаването, което, ако е известно от него или нея, трябва да е повлияло съществено на неговото или нейното споразумение с длъжника. "

Бисквитки и уеб маяци. Както всеки друг уебсайт, GamblingNGo използва „бисквитки“. Тези бисквитки се използват за съхраняване на информация, включително предпочитанията на посетителите, и страниците на уебсайта, до които посетителят е имал достъп или е посетил. Информацията се използва за оптимизиране на опита на потребителите чрез персонализиране на съдържанието на нашата уеб страница въз основа на типа на браузъра на посетителите и / или друга информация.

Условия за ползване

Сайтът се предоставя на принципа „такъв, какъвто е“ и „достъпен“, а компанията и нашите доставчици изрично се отказват от всякакви гаранции и условия от всякакъв вид, независимо дали са изрични, подразбиращи се или задължителни, включително всички гаранции или условия на продаваемост , годност за определена цел, заглавие, тихо удоволствие, точност или ненарушаване. Ние и нашите доставчици не гарантираме, че сайтът ще отговаря на вашите изисквания, ще бъде достъпен непрекъснато, навременно, сигурно или без грешки, или ще бъде точен, надежден, без вируси или друг вреден код, пълен, законен , или безопасно. Ако приложимото законодателство изисква някакви гаранции по отношение на сайта, всички такива гаранции са ограничени по продължителност до деветдесет (90) дни от датата на първата употреба.

Някои юрисдикции не позволяват изключването на подразбиращи се гаранции, така че горното изключение може да не се отнася за вас. Някои юрисдикции не позволяват ограничения за продължителността на подразбиращата се гаранция, така че горното ограничение може да не се отнася за вас.

Ограничение на отговорността

В максималната степен, разрешена от закона, в никакъв случай Компанията или нашите доставчици не носят отговорност пред Вас или трета страна за загубени печалби, загубени данни, разходи за закупуване на заместващи продукти или косвени, последващи, примерни, случайни, специални или наказателни щети, произтичащи от или свързани с тези условия или използването от вас или невъзможност за използване на сайта, дори ако компанията е била уведомена за възможността за такива щети. Достъпът и използването на сайта е по ваша собствена преценка и риск и вие ще носите пълна отговорност за всяка повреда на вашето устройство или компютърна система или загуба на данни в резултат на това.

В максимално допустимата степен, разрешена от закона, независимо от противното, съдържащо се тук, нашата отговорност пред Вас за всякакви щети, произтичащи от или свързани с това споразумение, по всяко време ще бъде ограничена до максимум петдесет щатски долара (САЩ $ 50). Съществуването на повече от една претенция няма да увеличи тази граница. Вие се съгласявате, че нашите доставчици не носят никаква отговорност, произтичаща от или свързана с това споразумение.

Някои юрисдикции не позволяват ограничаване или изключване на отговорност за случайни или последващи вреди, така че горното ограничение или изключване може да не се отнася за вас.

Срок и прекратяване. Съгласно настоящия раздел, настоящите Условия ще останат в пълна сила и ефект, докато използвате Сайта. Ние можем да спрем или прекратим вашите права за използване на сайта по всяко време по каквато и да е причина по наше собствено усмотрение, включително за всяко използване на сайта в нарушение на настоящите условия. При прекратяване на вашите права съгласно настоящите Условия, вашият акаунт и правото на достъп и използване на сайта ще прекратят незабавно. Разбирате, че всяко прекратяване на вашия акаунт може да включва изтриване на вашето потребителско съдържание, свързано с вашия акаунт, от нашите бази данни на живо. Компанията няма да носи каквато и да е отговорност пред вас за прекратяване на правата ви съгласно настоящите условия. Дори след прекратяване на вашите права по тези Условия, следните разпоредби на тези Условия ще останат в сила: Раздели 2 до 2.5, Раздели 3 и Раздели 4 до 10.

Политика за авторско право

Компанията зачита интелектуалната собственост на другите и моли потребителите на нашия сайт да правят същото. Във връзка с нашия Сайт, ние приехме и внедрихме политика, зачитаща закона за авторското право, която предвижда премахването на всякакви нарушаващи материали и прекратяването на потребители на нашия онлайн сайт, които са многократни нарушители на права на интелектуална собственост, включително авторски права. Ако смятате, че един от нашите потребители чрез използването на нашия сайт нарушава незаконно авторските права върху дадено произведение и желаете да бъде премахнат материалът, за който се твърди, че е в нарушение, следващата информация под формата на писмено уведомление (съгласно до 17 USC § 512 (c)) трябва да бъде предоставен на посочения от нас агент по авторските права:

  • физически или електронен подпис;
  • идентификация на авторските произведения или произведения, за които твърдите, че са нарушени;
  • идентифициране на материалите на нашите услуги, за които твърдите, че нарушават и че искате от нас да премахнем;
  • достатъчно информация, която да ни позволи да намерим такъв материал;
  • вашия адрес, телефонен номер и адрес на електронна поща;
  • изявление, че имате добросъвестно убеждение, че използването на спорния материал не е разрешено от собственика на авторските права, неговия агент или съгласно закона; и
  • изявление, че информацията в известието е точна и под санкция на лъжесвидетелстване, че вие ​​сте или притежателят на авторските права, за които се твърди, че са нарушени, или че сте упълномощени да действате от името на собственика на авторските права.

Моля, обърнете внимание, че съгласно 17 USC § 512 (f), всяко неточно представяне на съществен факт в писмено известие автоматично подлага жалбоподателката на отговорност за щети, разходи и адвокатски хонорари, направени от нас във връзка с писменото уведомление и твърдение за нарушаване на авторски права

общ

Тези условия подлежат на ревизия от време на време и ако направим някакви съществени промени, ние можем да ви уведомим, като ви изпратим имейл на последния имейл адрес, който сте ни предоставили, и / или чрез видно публикуване на известие за промените в нашата Сайт. Вие носите отговорност да ни предоставите най-актуалния си имейл адрес. В случай, че последният имейл адрес, който сте ни предоставили, е невалиден, изпращането на имейла, съдържащ такова известие, ще представлява ефективно известие за промените, описани в известието. Всички промени в настоящите Условия ще влязат в сила най-рано от тридесет (30) календарни дни след изпращането на известие по имейл до вас или тридесет (30) календарни дни след публикуването ни на известие за промените на нашия сайт. Тези промени ще влязат в сила незабавно за новите потребители на нашия сайт. Продължаващото използване на нашия сайт след известие за такива промени ще означава, че потвърждавате тези промени и се съгласявате да бъдете обвързани от условията и реда на тези промени.
Решаване на спорове. Моля, прочетете внимателно това Арбитражно споразумение. Той е част от договора ви с Компанията и засяга вашите права. Той съдържа процедури за ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН АРБИТРАЖ ЗА ОБЯЗВАНЕ И ОТКАЗ ОТ КЛАСОВА ДЕЙНОСТ.

Приложимост на Арбитражното споразумение. Всички искове и спорове във връзка с Условията или използването на какъвто и да е продукт или услуга, предоставени от Дружеството, които не могат да бъдат разрешени неофициално или в съда за малки искове, ще бъдат разрешени чрез обвързващ арбитраж на индивидуална основа съгласно условията на това Арбитражно споразумение. Освен ако не е уговорено друго, всички арбитражни производства ще се провеждат на английски език. Настоящото споразумение за арбитраж се отнася за Вас и Компанията, както и за всички дъщерни дружества, филиали, агенти, служители, предшественици в интерес, наследници и цесиони, както и за всички оторизирани или неоторизирани потребители или бенефициенти на услуги или стоки, предоставяни съгласно Условията.

Изискване за известие и неформално разрешаване на спорове. Преди някоя от страните да може да поиска арбитраж, страната първо трябва да изпрати на другата страна писмено известие за оспорване, в което се описва естеството и основанията на иска или спора и исканото облекчение. Известие до компанията трябва да се изпрати на: [имейл защитен]. След получаване на Уведомлението вие и Компанията може да се опитате да разрешите иска или спора неофициално. Ако вие и Компанията не разрешите иска или спора в рамките на тридесет (30) дни след получаване на Уведомлението, всяка от страните може да започне арбитражно производство. Размерът на което и да е предложение за уреждане, направено от която и да е страна, не може да бъде разкрита на арбитъра, докато арбитърът не определи размера на присъдата, на която всяка от страните има право.

Арбитражни правила. Арбитражът се инициира чрез Американската арбитражна асоциация, утвърден доставчик на алтернативно разрешаване на спорове, който предлага арбитраж, както е посочено в този раздел. Ако AAA не е на разположение за арбитраж, страните се договарят да изберат алтернативен доставчик на ADR. Правилата на доставчика на ADR уреждат всички аспекти на арбитража, освен доколкото тези правила са в противоречие с Условията. Правилата за арбитраж на потребителите на AAA, уреждащи арбитража, са достъпни онлайн на адрес adr.org или като се обадите на AAA на 1-800-778-7879. Арбитражът се провежда от един неутрален арбитър. Всякакви искове или спорове, при които общата сума на исканата награда е по-малка от Десет хиляди щатски долара (10,000.00 10,000.00 щатски долара), могат да бъдат разрешени чрез обвързващ арбитраж, основан на неявяване, по избор на страната, която търси облекчение. За искове или спорове, при които общият размер на исканото решение е десет хиляди щатски долара (100 2,500.00 щатски долара) или повече, правото на изслушване ще бъде определено от Арбитражните правила. Всяко изслушване ще се проведе на място в рамките на XNUMX мили от вашето пребиваване, освен ако не пребивавате извън Съединените щати и освен ако страните не се споразумеят друго. Ако пребивавате извън САЩ, арбитърът ще уведоми страните разумно за датата, часа и мястото на устните изслушвания. Всяко решение по решението, постановено от арбитъра, може да бъде постановено във всеки съд с компетентна юрисдикция. Ако арбитърът Ви отпусне решение, което е по-голямо от последното предложение за сетълмент, което Компанията Ви е направила преди започването на арбитраж, Компанията ще Ви изплати по-голямата част от присъдата или XNUMX XNUMX $. Всяка страна поема своите разноски и плащания, произтичащи от арбитража, и заплаща равен дял от таксите и разходите на доставчика на АРС.

Допълнителни правила за арбитраж, основан на неявяване. Ако бъде избран арбитраж, основан на неявяване, арбитражът се провежда по телефона, онлайн и / или въз основа единствено на писмени становища; конкретният начин се избира от страната, инициираща арбитража. Арбитражът не включва лично присъствие на страните или свидетелите, освен ако страните не уговорят друго.

Ограничения във времето. Ако Вие или Дружеството преследвате арбитраж, арбитражният иск трябва да бъде иницииран и / или поискан в рамките на давността и в рамките на всеки срок, наложен съгласно Правилата на AAA за съответния иск.

Орган на арбитъра. Ако арбитражът бъде иницииран, арбитърът ще реши правата и задълженията на вас и компанията и спорът няма да бъде консолидиран с други въпроси или обединен с други дела или страни. Арбитърът има правомощието да подава диспозитивни молби по цялото или частично искане. Арбитърът има правомощието да присъжда парични щети и да предоставя всякакви непарични средства за защита или облекчение, достъпни за дадено лице съгласно приложимото законодателство, правилата на AAA и условията. Арбитърът издава писмено решение и декларация за решение, описвайки основните констатации и заключения, на които се основава решението. Арбитърът има същите правомощия да присъжда облекчение на индивидуална основа, което би имал съдията в съда. Решението на арбитъра е окончателно и обвързващо за вас и компанията.

Отказ от съдебния процес на журито. СТРАНИТЕ СЕ СЕ ОТКАЗВАТ ОТ КОНСТИТУЦИОННИТЕ И СТАТУТНИТЕ ПРАВА ДА ИДВАТ КЪМ СЪДА И ДА ИМАТ ПРОБА ПРЕД СЪДИЯ ИЛИ СЪДЕБНО, вместо да избират, че всички искове и спорове ще бъдат решавани чрез арбитраж съгласно настоящото Арбитражно споразумение. Арбитражните процедури обикновено са по-ограничени, по-ефективни и по-евтини от правилата, приложими в съда, и подлежат на много ограничен преглед от съда. В случай, че всеки спор трябва да възникне между Вас и Дружеството в който и да е щат или федерален съд по иск за освобождаване или изпълнение на арбитражно решение или по друг начин, ВИЕ И КОМПАНИЯТА ОТКАЗВАТЕ ВСИЧКИ ПРАВА НА СЪДЕБНО ПРОБЛЕМ, вместо да решат спорът разрешено от съдия.

Отказ от клас или консолидирани действия. Всички искове и спорове в обхвата на това арбитражно споразумение трябва да бъдат арбитражни или съдопроизводствени на индивидуална основа, а не на класова основа, а исковете на повече от един клиент или потребител не могат да бъдат арбитражни или спорни съвместно или консолидирани с тези на други клиенти или потребител.

Поверителност. Всички аспекти на арбитражното производство са строго поверителни. Страните се договарят да пазят поверителност, освен ако законът не изисква друго. Този параграф не пречи на страна да представи на съд всякаква информация, необходима за изпълнение на настоящото споразумение, за изпълнение на арбитражно решение или за търсене на възбрана или справедливо облекчение.

Делимост. Ако някоя част или части от това Арбитражно споразумение се установи, че законът е невалиден или неприложим от компетентния съд, тогава тази конкретна част или части няма сила и действие и се разделя, а останалата част от Споразумението продължете с пълна сила и ефект.

Право на отказ. Всяко или всички права и ограничения, посочени в това Арбитражно споразумение, могат да бъдат отказани от страната, срещу която е предявен искът. Такъв отказ няма да се откаже или да засегне друга част от настоящото Арбитражно споразумение.

Оцеляване на споразумението. Това Арбитражно споразумение ще оцелее след прекратяването на отношенията Ви с Дружеството.

Съд за малки искове Независимо от това по-горе, вие или Дружеството можете да заведете индивидуален иск в съда за малки искове.

Спешна помощ за справедливост. Във всеки случай гореизложеното, всяка от страните може да потърси спешно справедливо облекчение пред щат или федерален съд, за да запази статуквото в очакване на арбитраж. Искането за временни мерки не се счита за отказ от каквито и да било други права или задължения по настоящото Арбитражно споразумение.

Исковете не подлежат на арбитраж. Независимо от горното, исковете за клевета, нарушаване на Закона за компютърни измами и злоупотреби, както и за нарушаване или присвояване на патент, авторски права, търговска марка или търговска тайна на другата страна не подлежат на това Арбитражно споразумение.

При всички обстоятелства, при които горепосоченото арбитражно споразумение позволява на страните да водят спорове в съда, страните се споразумяват да се подчинят на личната юрисдикция на съдилищата, разположени в графство Нидерландия, Калифорния, за такива цели.

Сайтът може да бъде подчинен на законите за контрол на износа в САЩ и може да бъде подложен на разпоредби за износ или внос в други страни. Вие се съгласявате да не експортирате, реекспортирате или прехвърляте, пряко или косвено, всички технически данни в САЩ, придобити от компанията, или всякакви продукти, използващи такива данни, в нарушение на законите или разпоредбите за износ на САЩ.

Фирмата се намира на адреса в раздел 10.8. Ако сте жител на Калифорния, можете да подадете жалби до отдела за подпомагане на жалбите на отдела за потребителски продукти на Калифорнийския отдел за потребителски въпроси, като се свържете с тях писмено на адрес: 400 R Street, Сакраменто, Калифорния 95814 или по телефона на (800) ) 952-5210.

Електронни съобщения. Комуникациите между вас и Компанията използват електронни средства, независимо дали използвате Сайта или ни изпращате имейли или дали Компанията публикува известия на Сайта или комуникира с вас по имейл. За договорни цели вие (а) се съгласявате да получавате съобщения от компанията в електронна форма; и (б) се съгласявате, че всички условия, споразумения, известия, оповестявания и други съобщения, които Дружеството ви предоставя по електронен път, отговарят на всички правни задължения, които биха изпълнили такива съобщения, ако бяха на твърд текст.

Цяла Условия. Тези условия представляват цялото споразумение между вас и нас относно използването на сайта. Неуспехът ни да упражним или приложим каквото и да е право или разпоредба на настоящите Условия няма да действа като отказ от такова право или разпоредба. Заглавията на разделите в тези Условия са само за удобство и нямат правно или договорно действие. Думата "включително" означава "включително без ограничение". Ако някоя от разпоредбите на настоящите Условия се счита за невалидна или неприложима, останалите разпоредби на тези Условия ще бъдат обезценени и невалидната или неприложима разпоредба ще се счита за изменена, така че да е валидна и приложима в максималната степен, разрешена от закона. Връзката ви с компанията е на независим изпълнител и никоя от страните не е агент или партньор на другата. Настоящите условия и вашите права и задължения тук не могат да бъдат възлагани, подизпълнявани, делегирани или прехвърляни по друг начин от вас без предварителното писмено съгласие на компанията и всеки опит за възлагане, подизпълнение, делегиране или прехвърляне в нарушение на гореизложеното ще бъде нищожен и нищожен. Компанията може свободно да възложи тези Условия. Условията, посочени в настоящите Условия, са обвързващи за цесионерите.

Вашата поверителност. Моля, прочетете нашите Политика за Поверителност.

Авторски права / Информация за търговски марки Авторско право ©. Всички права запазени. Всички търговски марки, лога и марки за обслужване, показани на Сайта, са наша собственост или собственост на други трети страни. Нямате право да използвате тези марки без нашето предварително писмено съгласие или съгласието на трета страна, която може да притежава маркировките.

Информация за връзка

Мейл: [имейл защитен]